Bratwurst

Bratwurst

4,80 €

eine grobe Bratwurst mit Pommes Frites und Ketchup (1)